În activitatea noastră zilnică suntem preocupaţi de reducerea emisiilor de CO2, în acest sens:

  • promovăm soluţii eficiente energetic diminuând impactul businessului nostru asupra mediului;
  • detectăm risipa de energie, minimizăm consumul energetic al iluminatului public, aliniem operaţiunile de întreţinere reducând flota de autovehicule de intervenţie şi deplasările inutile;
  • echipamentele noastre sunt certificate conform standardelor europene de management de mediu;
  • facem parteneriate numai cu organizaţiile concentrate pe reducerea emisiilor gazelor cu efect de seră.