Dispeceratul are rolul de a prelua reclamaţiile telefonice şi nu numai, fiind la dispoziţie 24 ore pe zi. Organizează execuţia lucrărilor precum şi întreţinerea şi menţinerea pe timpul reabilitării instalaţiilor de iluminat public. Serviciul are în componenţă personal calificat capabil să rezolve orice problemă de natură tehnică apărută.

Colaborarea dintre dispecerat şi cetăţeni se face telefonic, în scris  sau poştă electronică; colaborarea între reprezentanţii Primăriei şi dispecerat se face prin internet, reprezentanţii Primăriei urmărind acţiunile dispeceratului, acesta fiind informat rapid de către Primarie şi răspunzând prompt la solicitările / reclamaţiile primite.

Scop:

Scopul urmărit prin implementarea dispeceratului SIP îl constituie o bună administrare a sistemului de iluminat public şi nu în ultimul rând o bună conlucrare între reprezentanţii dispeceratului şi reprezentanţii Primariei. Sistemul de monitorizare propus urmăreşte concret situaţia reală din teren respectiv starea punctelor luminoase.

Toate defectele şi problemele apărute vor fi centralizate de către dispecer într-o bază de date – accesibilă printr-un program special conceput. Programul va fi implementat astfel încât reprezentanţii Primăriei vor urmări zilnic starea sistemului vizualizând toate operaţiile de întreţinere-menţinere executate sub comanda directă a dispecerului. 

Conectarea între baza de date a dispecerului şi serviciul tehnic al Primăriei se va face prin internet.

Funcţiuni:

Aplicaţia foloseşte noţiunea de tichet care semnifică anomalie, reclamaţie, lucrare planificată. În funcţie de nivelul de acces al utilizatorului poate fi vizualizată situaţia tichetelor deschise pentru un anumit obiectiv (oraş, cartiere etc.).

Lista de tichete afişează ultimele tichete introduse în sistem; filtrarea tichetelor se poate face după titlu, tip tichet automat sau manual, după status (tichet închis sau deschis), cât şi după obiectiv.

Aplicaţia permite definirea de utilizatori împreună cu rolurile, drepturile şi zonele pe care au drepturi aceştia.

Aplicaţie Dispecerat SIP