Înfiinţată în anul 2002 în Târgovişte ca o companie de iluminat şi deţinută majoritar de fondul american de investiţii New Century Holdings, Romlux Lighting Company a evoluat de la poziţia de furnizor de echipamente de iluminat la integratorul de soluţii moderne, care oferă un management precis al resurselor expuse în iluminatul public şi o platformă performantă de întreţinere a Sistemului de Iluminat Public [SIP].

Obiectul principal de activitate al societăţii îl constituie prestarea de servicii complete în iluminatul stradal, pietonal, arhitectural, ornamental, precum şi execuţia de lucrări de instalaţii electrice în linii electrice aeriene şi subterane.

Politica în domeniul calităţii şi a mediului, este parte integrantă a politicii Romlux Lighting Company, şi are menirea  de a oferi lucrări şi servicii de un înalt nivel calitativ, care să asigure funcţionalitatea sigură a sistemelor gestionate şi să protejeze totodată mediul înconjurator.

Romlux Lighting Company este atestată de către  ANRE Bucureşti conform “Regulamentului pentru atestarea agenţilor economici care proiectează, execută, verifică şi exploatează instalaţii electrice din sistemul electroenergetic”, pentru proiectarea şi execuţia de lucrări electrice şi prestarea  de servicii în sisteme de iluminat public, în următoarele domenii:

  • de tip B pentru proiectare şi executare de instalaţii electrice interioare pentru construcţii civile şi industriale, branşamente aeriene şi subterane, la tensiune de 0,4 kV;
  • de tip C1A pentru proiectare de linii electrice, aeriene sau în cablu, cu tensiuni între 0,4 – 20 kV şi posturi de transformare;
  • de tip C2A pentru executare de linii electrice, aeriene sau în cablu, cu tensiuni între 0,4 – 20 kV şi posturi de transformare.